Czy Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni będą zbawieni? NIE. Czy Świadkowie Jehowy uważają, że wyznają religię prawdziwą, która cieszy się uznaniem Bożym (jest ziemską częścią Organizacji Bożej, Kościołem [Zborem], którego głową jest Jezus Chrystus)? TAK.

zrzut-ekranu-z-2016-02-16-0426481

 

https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/kto-zostanie-zbawiony/

„Nie. Miliony ludzi, którzy żyli w przeszłości i nie byli Świadkami Jehowy, będą mogły dostąpić zbawienia. Biblia wyjaśnia, że w obiecanym przez Boga nowym świecie „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15). Poza tym wielu z obecnie żyjących może jeszcze zacząć służyć Bogu i oni również zostaną zbawieni.

Oczywiście osądzanie, kto zasługuje na zbawienie, a kto nie, nie należy do nas. Prawo do takiego osądu otrzymał wyłącznie Jezus (Jana 5:22, 27).

KOMENTARZ:

Ludzie zadają ponadto wiele innych pytań: czy dobra nowina o Królestwie dotrze do każdego zakątka ziemi (Mat 24:14)? Czy ludzie, którzy jej nie usłyszą mogą liczyć na zbawienie? Jaki los spotka dzieci bezbożnych osób, czy tych nienarodzonych? Co się stanie z ludźmi psychicznie chorymi i niedorozwiniętymi? Na te i inne pytania nie ma dzisiaj jednoznacznych odpowiedzi: Czytaj dalej Czy Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni będą zbawieni? NIE. Czy Świadkowie Jehowy uważają, że wyznają religię prawdziwą, która cieszy się uznaniem Bożym (jest ziemską częścią Organizacji Bożej, Kościołem [Zborem], którego głową jest Jezus Chrystus)? TAK.

Mocne i słabe strony argumentów opartych na różnych analogiach – odpowiedź na krytykę mojego artykułu dotyczącego biblijnie uzasadnionych poglądów na spożywanie i transfuzję krwi

https://bioslawek.files.wordpress.com/2014/04/481193-7016-13.jpg?w=500
Podczas porannego serfowania po sieci, trafiłem na krytyczną ocenę jednego z moich artykułów. Mój tekst miał na celu uzasadnienie zakazu transfuzji krwi i w tym celu odwołałem się do wielu argumentów biblijnych, jak i naukowych. Jeden z rozdziałów dotyczy prób dowodzenia czegoś za pomocą różnych analogii. Wykazałem w nim, jak śliska jest to metoda. Autor krytyki pominął jednak ten i inne moje argumenty (artykuł ma 140 stron) i przy zastosowaniu fałszywej analogii (https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_analogy#False_analogy) próbował podważyć wszystkie moje wnioski, co jest błędem logicznym. Zacytuję kilka wypowiedzi autora i się do nich odniosę. Przytoczę też dla jasności niektóre fragmenty z mojego artykułu:

1.Nieumiejętność wybaczenia sobie nie musi być tożsame z brakiem Bożego przebaczenia (o niebiblijnych i chorobliwych iluzjach dotyczących własnej osoby – w koleinach negatywnego myślenia). 2.Jakie podejście powinien mieć prawdziwy chrześcijanin do dochodzenia prawdy na drodze naukowej? – Postępowanie ludzi nie może mieć wpływu na nasz stosunek do Boga. Opinia innych na nasz temat nie ma wpływu na to, jak nas postrzega Jehowa, to nasze postępowanie wpływa na jego uczucia

Nie spodziewaj się….

zrzut-ekranu-z-2016-02-13-0111051

NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYBACZENIA SOBIE NIE MUSI BYĆ TOŻSAME Z BRAKIEM BOŻEGO PRZEBACZENIA (O NIEBIBLIJNYCH I CHOROBLIWYCH ILUZJACH DOTYCZĄCYCH WŁASNEJ OSOBY – KOLEINY NEGATYWNEGO MYŚLENIA)

Nie mam w zwyczaju zamieszczać na tym blogu całych filmów, czy słuchowisk przesyłanych na serwer ze strony  jw.org. Podaję więc adres, ponieważ ten program jest wyjątkowy pod wieloma względami: http://tv.jw.org/#pl/video/VODStudio/pub-jwb_201602_1_VIDEOPo pierwsze biblijne argumenty oraz wymowne przykłady pomagają w odróżnieniu grzechów niewybaczalnych („grzechu przeciwko duchowi świętemu”) od wybaczalnych, aczkolwiek poważnych (inaczej „ciężkich”): https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/czym-jest-grzech/  Niejednemu pomoże to z szerszej perspektywy spojrzeć na Boży sposób myślenia, jego miłosierną sprawiedliwość, jak i na siebie samego. Niejeden też może dojść do wniosku, że jego własne udręki, polegające na samooskarżaniu i zaręczaniu nie są spowodowane brakiem Bożego wybaczenia, tylko tego, że sam sobie nie potrafi wybaczyć. To bardzo ważne, żeby zrozumieć te kwestie, ponieważ świadomość oparta na Słowie Bożym pozwala nam zachowywać rozeznanie i trzeźwy osąd własnych możliwości (zachowywać skromność i pokorę), przez co możemy być dla siebie bardziej łaskawi, co tylko umożliwi nabywanie sił do dalszego rozwoju – oto właśnie chodzi Jehowie Bogu (Filipian 4:6, 7). A co najważniejsze umożliwia nam jeszcze większe poznanie Jedynego, Prawdziwego Boga oraz jego Syna Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie i zbliżenie się do nich (Jana 3:16). Wielką pomocą jest też uświadomienie sobie, że zbyt surowe osądzanie samego siebie jest wchodzeniem w kompetencje miłosiernego Boga (Mateusza 7:1, 2, Rzymian 12:19). Apostoł Paweł napisał:

1 Kor 4: 3

„Dla mnie zaś jest sprawą bardzo błahą, czy miałbym być osądzany przez was czy przez jakiś trybunał ludzki. Nawet ja samego siebie nie osądzam. ”

 

 

Czytaj dalej 1.Nieumiejętność wybaczenia sobie nie musi być tożsame z brakiem Bożego przebaczenia (o niebiblijnych i chorobliwych iluzjach dotyczących własnej osoby – w koleinach negatywnego myślenia). 2.Jakie podejście powinien mieć prawdziwy chrześcijanin do dochodzenia prawdy na drodze naukowej? – Postępowanie ludzi nie może mieć wpływu na nasz stosunek do Boga. Opinia innych na nasz temat nie ma wpływu na to, jak nas postrzega Jehowa, to nasze postępowanie wpływa na jego uczucia

Rezolucja z 1933 roku; Odpowiedź na zarzuty – Przebudźcie się! z 8 lipca 1998 ‚Zgromadzenie z 1933 roku — dowodem odwagi czy pójścia na kompromis?’

Świadkowie Jehowy — odważni w obliczu hitlerowskiego zagrożenia

10154988_641400959287930_8184576676042157912_n

ŚWIADKOWIE JEHOWY są dobrze znani z niezłomnego trzymania się Słowa Bożego, Biblii. Taka postawa często wymaga odwagi i niewątpliwie wywiera wpływ na ich życie oraz stosunki z drugimi. Świadkowie darzą na przykład głębokim szacunkiem ludzi ze wszystkich grup etnicznych i kulturowych. Miłują Boga oraz bliźnich (Mateusza 22:35-40). W pełni zgadzają się z oświadczeniem apostoła Piotra:
„Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

‚WOLNOŚĆ TOMKU W SWOIM DOMKU’?

Zrzut ekranu z 2016-01-27 18:51:19

 

Objawienie 11:18

„Bóg doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”

Kiedyś opowiedziano mi historię tej treści. Dwóch sąsiadów dzieliło jedną stodołę. Kiedy się pokłócili jeden podpalił połowę stodoły sąsiada i przy okazji spalił swoją. Sytuacja światowa wygląda podobnie. Żyjemy na jednej planecie, ale bogate kraje wykorzystują ubogie w celu zdobywania taniej siły roboczej i różnych zasobów, lub przeprowadzają na swoim terenie próby z bronią jądrową szkodząc mieszkańcom innych miejsc na ziemi. Czytaj dalej ‚WOLNOŚĆ TOMKU W SWOIM DOMKU’?

EGIPT Z CZASÓW MOJŻESZA ODPOWIEDNIKIEM OBOZU KONCENTRACYJNEGO

197

Wzdrygamy się na samą myśl o faszystowskich obozach koncentracyjnych. Nie wszystkie one były fabrykami śmierci tej miary, co Brzezinka koło Oświęcimia, Sobibór czy Treblinka – bezdusznie uśmiercano tam starców, ojców, matki oraz małe dzieci. Polityka innych obozów koncentracyjnych też zakładała eksterminację na dużą skalę (Mathausen, Gusen, Dachau: Czytaj dalej EGIPT Z CZASÓW MOJŻESZA ODPOWIEDNIKIEM OBOZU KONCENTRACYJNEGO

Biblia wyraźnie naucza, że chrześcijanie nie mogą uczestniczyć w wojnach tego świata

indeks

 

Micheasza 4 : 1- 5 I stanie się pod koniec dni [w czasach ostatecznych-w naszych czasach Ew. 24, Dan.12:1 ], że góra domu Jehowy [religia ciesząca się Bożym uznaniem. Prawdziwe chrześcijaństwo] będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza [inne systemy religijne Obj 18:4] i popłyną ku niej ludy. I wiele narodów pójdzie i powie : „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami [śladami Jezusa (Jan. 14:6), por. Obj. 22:1: „A duch i oblubienica [….] mówią: ‚Przyjdź!’]. Z Syjonu [Rządu Bożego w niebie, złożonego z Jezusa i 144 000 pomazańców Obj. 7:4, Hebr 12:22; Obj 14:1] bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z [niebiańskiej Hebr 12:22] Jerozolimy. […..] Czytaj dalej Biblia wyraźnie naucza, że chrześcijanie nie mogą uczestniczyć w wojnach tego świata

Kościół Zielonoświątkowy, a służba wojskowa -Dylemat brata Kaina

Zrzut ekranu z 2016-01-26 00:36:25

Członkowie tej denominacji dużo mówią o miłości do bliźnich i chrześcijańskich braci. Takie wrażenie można odnieść czytając ich publikacje, słuchając kazań czy oglądając ten wywiad: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/byly-gangster-w-swoim-sercu-slyszalem-jezus-cie-kocha,119852.html
Ciekawe co członkowie  Kościoła Zielonoświątkowego uczynią w czasie wojny, gdy przyjdzie im mordować swoich współwyznawców po drugiej stronie frontu. „Po owocach ich [prawdziwych chrześcijan] poznacie […..] Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. „ –  powiedział Jezus (Mateusza 7: 15- 20). Na ulgi podczas odbywania służby wojskowej – czy w czasie działań wojennych -mogą liczyć jedynie duchowni reprezentujący Kościół Zielonoświątkowy, więc nieżle się ustawili. Szeregowi zielonoświątkowcy przy ich błogosławieństwie mogą mordować swoich współwyznawców po drugiej stronie frontu, którzy mają to samo zadanie wobec nich, również przy błogosławieństwie swoich pastorów. Innymi słowy zarząd Kościoła Zielonoświątkowego poukładał się z politykami tego świata na bardzo korzystnych warunkach dla siebie. Ci ‚ślepi przewodnicy’ (Jan 15:22 ,Jan 9:41 ) chyba nie chcą pamiętać komu są podporządkowane wszystkie armie tego świata: https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/kto-wedlug-biblii-rzadzi-swiatem/

Mateusz 15:14  „Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.”

 

Czytaj dalej Kościół Zielonoświątkowy, a służba wojskowa -Dylemat brata Kaina