Prawo Boże jest ‚nieredukowalnie złożone’

images

Fallacy of exclusion – Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś pomija jakąś ważną informację, która podkopuje jego wnioskowanie.

2 Tymoteusza 3:16-17

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania,do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.”

 

Jakuba 2:11

„Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.

 

MANIPULOWANIE SŁOWEM BOŻYM W CELU OMINIĘCIA DOTYCZĄCEGO BOŻEGO NAKAZU PRZESTRZEGANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NEUTRALNOŚCI

 

Co Biblia ma do powiedzenia na temat wyrywania z jej kontekstu? Jak się bronić przed takimi praktykami?

Ewangelia Łukasza 4: 9-12

„[Diabeł] Zaprowadził Go [Jezusa] też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:

Zrzut ekranu z 2016-01-26 00:23:17

– «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!
Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,
i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»

Zrzut ekranu z 2016-01-25 23:58:31

– Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana [Jehowę], Boga swego»”

 

Jana 13:34

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”

1941

Jana 15:13

” Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”

memorial invite 6

1 Jana 3:13-16

„ Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że w żadnym zabójcy nie pozostaje życie wieczne. Po tym poznaliśmy miłość, że on wydał za nas swą duszę; i my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci.”

Mateusza 7: 15-19

” Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. ”

Zrzut ekranu z 2016-01-26 00:33:10

Łukasza 23:33

„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego [Jezusa] i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią».”

Tak postępował prawdziwy naśladowca Mistrza:

Dzieje Apostolskie 7: 59-60

„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał.”

images

Rzymian 12: 17-21 

Nikomu nie oddawajcie złem za złe [NAWET FASZYSTOM]. Starajcie się o to, co szlachetne w oczach wszystkich ludzi. Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi; napisano przecież: „Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa”. Ale „jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz ognistych węgli na jego głowę”. Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”

 

 

Mateusza 7: 15- 20

” Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

Zrzut ekranu z 2016-01-26 00:36:25

A więc: poznacie ich po ich owocach

 

Kto według Biblii rządzi światem?

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/kto-wedlug-biblii-rzadzi-swiatem/

2 List do Koryntian 4: 3-4

„A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga”

Zrzut ekranu z 2016-01-25 23:09:02

Jakuba 4:4

Cudzołożnice i cudzołożnicy  czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Kto więc chce być przyjacielem świata, czyni siebie nieprzyjacielem Boga.”

10250263_634563919971634_721006159033293627_n

 IZBA PAMIĘCI – Niezłomni w obliczu przesladowań (wywiad TV Zielona Góra) oraz Rezolucja z 1933 roku; Odpowiedź na zarzuty oraz artykuł na ten temat z Przebudźcie się! z 8 lipca 1998 ‚Zgromadzenie z 1933 roku — dowodem odwagi czy pójścia na kompromis?’ oraz wiele dodatkowych informacji potwierdzających męczeństwo Świadków Jehowy podczas II wojny światowej (i nie tylko)

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/niezlomni-w-obliczu-przesladowan-wywiad-tv-zielona-gora/

Ewangelia Mateusza 16: 24-26

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/86.jpg?w=499&h=361

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”

Zrzut ekranu z 2016-01-26 00:44:10
1 Koryntian 4:6

„A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu.”

10299520_641401855954507_8951645232457517189_n

 

PRAWO BOŻE JEST ‚NIEREDUKOWALNIE ZŁOŻONE’

Ewangelia Mateusza 5: 17-20 

„Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało.

Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios.

 

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20151101/co-biblia-mowi-o-wojnach/

Co Bóg sądzi o wojnach?

Jak odpowiedziałbyś na powyższe pytanie? Wielu ludzi uważa, że Bóg pochwala wojny. Powołują się na fakt, że polecił je prowadzić części swoich sług; relacje biblijne rzeczywiście to potwierdzają. Inni natomiast zwracają uwagę, że Syn Boży, Jezus, uczył, by jego naśladowcy darzyli miłością swoich nieprzyjaciół (Mateusza 5:43, 44). Dochodzą więc do wniosku, że w pewnym momencie Bóg zmienił zdanie na temat wojen i obecnie jest im przeciwny.

A co ty o tym sądzisz? Czy twoim zdaniem Bóg aprobuje wojny? Jeśli tak, to po czyjej stronie staje w dzisiejszych konfliktach? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może wpłynąć na twój stosunek do wojen. Na przykład gdybyś wiedział, że Bóg nie tylko je pochwala, ale nawet w danym konflikcie popiera tę samą stronę, co ty, miałbyś spokojne sumienie oraz pewność, że odniesie ona zwycięstwo. Ale jak byś się czuł, gdybyś dowiedział się, że Bóg popiera stronę przeciwną? Prawdopodobnie zmieniłbyś swoje stanowisko.

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/85.jpg?w=668&h=747

W grę wchodzi coś jeszcze ważniejszego. Świadomość tego, jak Bóg postrzega wojny, może wpływać na to, jak ty postrzegasz Boga. Jeśli należysz do milionów ludzi, którzy ucierpieli na skutek konfliktów zbrojnych, bez wątpienia chciałbyś poznać odpowiedzi na pytania: Czy Bóg podżega do wojen i pozwala na związane z nimi cierpienia, a nawet zachęca do ich zadawania? A może jest bierny i nie przejmuje się losem uciskanych?

Możesz być zaskoczony, że wyjaśnienia zawarte w Biblii bardzo różnią się od takich opinii. Co więcej, Boży pogląd na wojny nigdy się nie zmienił. Przeanalizujmy, co Bóg sądził o nich w starożytności, a także w I wieku n.e., gdy żył na ziemi Jezus. Pomoże nam to zrozumieć, co sądzi o wojnach prowadzonych obecnie, i przekonać się, czy kiedykolwiek znikną one z areny dziejów.

Boży pogląd na wojny — w starożytności

Wody Morza Czerwonego zalewają faraona i jego armię

Lud był uciemiężony. Ciągle prosił Boga o ulgę, ale ta nie nadchodziła — przynajmniej nie nadeszła od razu. Ludem tym był wybrany w starożytności przez Boga Izrael. Jego ciemięzcami byli potężni Egipcjanie (Wyjścia 1:13, 14). Izraelici przez całe lata czekali, aż Bóg położy kres egipskiej tyranii. W końcu nastał wyznaczony przez Niego czas na podjęcie działań (Wyjścia 3:7-10). Z Biblii wynika, że osobiście stoczył On wojnę z Egipcjanami. Najpierw sprowadził na nich serię niszczycielskich plag, a potem zgładził faraona i jego armię w Morzu Czerwonym (Psalm 136:15). Jehowa Bóg wystąpił jako „wojownik” w obronie swego ludu (Wyjścia 15:3, 4).

Fakt, iż Bóg osobiście walczył z Egipcjanami, dowodzi, że nie jest On przeciwny każdej wojnie. Czasami do prowadzenia działań wojennych upoważniał Izraelitów. Na przykład polecił im przystąpić do walki z Kananejczykami, którzy odznaczali się skrajną niegodziwością (Powtórzonego Prawa 9:5; 20:17, 18). Nakazał też izraelskiemu królowi Dawidowi walczyć z gnębiącymi ich Filistynami. Dał mu nawet wskazówki co do strategii, która zapewniła zwycięstwo (2 Samuela 5:17-25).

Owe relacje biblijne ujawniają, że gdy Izraelitom zagrażały niegodziwe wpływy lub różne formy ucisku, Bóg akceptował działania wojenne służące obronie Jego ludu oraz prawdziwej religii. Zwróćmy jednak uwagę na trzy istotne czynniki związane z takimi wojnami:

  1. BÓG SAM DECYDOWAŁ, KTO MA PODJĄĆ DZIAŁANIA WOJENNE. Przy pewnej okazji Bóg powiedział Izraelitom: „Tym razem nie będziecie musieli walczyć”. Dlaczego? Ponieważ sam miał stoczyć za nich bitwę (2 Kronik 20:17; 32:7, 8). Postępował tak wielokrotnie, na przykład w związku z wydarzeniami opisanymi na wstępie. Kiedy indziej zlecał starożytnym Izraelitom toczenie wojen mających na celu zdobycie i obronę Ziemi Obiecanej (Powtórzonego Prawa 7:1, 2; Jozuego 10:40).

  2. BÓG SAM DECYDOWAŁ, KIEDY PODJĄĆ DZIAŁANIA WOJENNE. Słudzy Boga musieli cierpliwie czekać, aż nadejdzie wyznaczony przez Niego czas na walkę z uciskiem i niegodziwością.  Wcześniej nie wolno im było przystępować do wojny. Gdy to robili, tracili Boże poparcie. Biblia wskazuje, że kiedy Izraelici ośmielali się podjąć działania zbrojne, na które Bóg nie wyraził zgody, rezultaty były katastrofalne *.

  3. Rachab i jej rodzina stoją pośród ruin Jerycha

    Chociaż Bóg nakazał walczyć z Kananejczykami, to oszczędził niektóre osoby, na przykład Rachab i jej rodzinę

    BÓG NIE MA UPODOBANIA W ŚMIERCI LUDZI, NAWET NIEGODZIWYCH. Jehowa Bóg jest Źródłem życia i Stwórcą rodzaju ludzkiego (Psalm 36:9). Dlatego nie pragnie niczyjej śmierci. Niestety, niektórzy ludzie celowo wyrządzają innym krzywdę, a nawet ich zabijają (Psalm 37:12, 14). Aby powstrzymać takich niegodziwców, Bóg niekiedy pozwalał podejmować przeciwko nim działania wojenne. Ale nawet w czasach, gdy Izraelici prowadzili tego rodzaju wojny, był On wobec ich ciemięzców „miłosierny” i „nieskory do gniewu” (Psalm 86:15). Na przykład nakazał Izraelitom, by zanim wystąpią zbrojnie przeciw jakiemuś miastu, ‛ogłosili mu warunki pokoju’. Dzięki temu jego mieszkańcy mieli szansę zmienić swoje postępowanie i uniknąć wojny (Powtórzonego Prawa 20:10-13). W ten sposób Bóg pokazał, że nie ma „upodobania w śmierci niegodziwego, lecz w tym, by niegodziwy zawrócił ze swej drogi i pozostał przy życiu” (Ezechiela 33:11, 14-16) *.

Dlaczego Bóg wytępił kananejczyków?

 https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/828.jpg?w=450&h=324

Boży pogląd na wojny — w I wieku n.e.

Naród był uciemiężony. Żydzi w I wieku, podobnie jak ich przodkowie, z pewnością wielokrotnie prosili Boga o ulgę — tym razem o uwolnienie spod jarzma imperium rzymskiego. Z czasem usłyszeli o Jezusie. Czy okaże się on obiecanym Mesjaszem? Wielu spodziewało się, że „właśnie ten człowiek ma wyzwolić Izraela” od ucisku pod władzą Rzymian (Łukasza 24:21). Ale ulga nie nadeszła. Wręcz przeciwnie, w roku 70 n.e. nadciągnęły wojska rzymskie i zrównały z ziemią Jerozolimę i tamtejszą świątynię.

Dlaczego do tego doszło? Czemu Bóg nie walczył za Żydów, tak jak to było w przeszłości? Albo dlaczego nie upoważnił ich do podjęcia działań wojennych, które zapewniłyby im wolność? Czy Boży pogląd na wojny się zmienił? Nie. Ale radykalnie zmieniło się coś innego. Żydzi nie uznali Syna Bożego, Jezusa, za Mesjasza i go odrzucili (Dzieje 2:36). W rezultacie jako naród utracili szczególną więź łączącą ich z Bogiem (Mateusza 23:37, 38).

Bóg nie chronił już narodu żydowskiego ani Ziemi Obiecanej. Odtąd Żydzi nie mieli podstaw, by twierdzić, że ich udział w wojnach cieszy się Jego poparciem. Tak jak przepowiedział Jezus, Bóg odebrał swoje błogosławieństwo rodowitym Izraelitom, a udzielił go narodowi duchowemu, nazwanemu później w Biblii „Izraelem Bożym” (Galatów 6:16; Mateusza 21:43). Tym nowym narodem okazał się zbór chrześcijan namaszczonych duchem świętym. W I wieku wyraźnie powiedziano im: „Teraz jesteście ludem Bożym” (1 Piotra 2:9, 10).

Skoro pierwsi chrześcijanie stali się „ludem Bożym”, czy Bóg za nich walczył, by uwolnić ich spod jarzma Rzymian? A może polecił, by sami wzięli udział w wojnie przeciw nim? Nie. Dlaczego? Jak wykazano w poprzednim artykule, to Bóg decyduje, kiedy rozpocząć jakieś działania wojenne. Nie walczył za chrześcijan w I wieku ani nie upoważnił ich, by sami to robili. Najwyraźniej więc nie był to wyznaczony przez Niego czas na zwalczanie niegodziwości i ucisku.

Ówcześni chrześcijanie — podobnie jak słudzy Boży żyjący w przeszłości — mieli czekać, aż Bóg położy kres uciskowi. Do tego czasu nie wolno im było na własną rękę walczyć z wrogami. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w naukach Jezusa. Nie zachęcał on swych naśladowców do walki, ale powiedział im: „Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mateusza 5:44). A przepowiadając atak Rzymian na Jerozolimę, nie nakazał uczniom zostać i walczyć, tylko uciekać — co też uczynili (Łukasza 21:20, 21).

Ponadto apostoł Paweł pod natchnieniem radził: „Nie mścijcie się sami, (…) napisano przecież: ‚Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa’” (Rzymian 12:19). Paweł powołał się tu na Boże słowa sprzed wielu wieków, zanotowane w Księdze Kapłańskiej 19:18 oraz Powtórzonego Prawa 32:35. Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się, że jednym ze sposobów, na jakie w starożytności Bóg wywierał pomstę za swój  lud, było wspieranie go w prowadzonych wojnach. Tak więc wypowiedź Pawła świadczy o tym, że pogląd Boga na wojnę wcale się nie zmienił. W I wieku On nadal uznawał ją za uzasadniony sposób na pomszczenie swoich sług i położenie kresu różnym przejawom niegodziwości i ucisku. Jednak tak jak to było w przeszłości, Bóg sam decydował, kiedy należało toczyć wojnę i kto miał się w nią angażować.

Jak widać, Bóg nie upoważnił pierwszych chrześcijan do brania udziału w wojnach. A jak jest obecnie? Czy Bóg aprobuje działania wojenne prowadzone przez jakąkolwiek grupę ludzi? A może nadeszła pora, by Bóg osobiście wkroczył do akcji i walczył za swoich sług? Jak zapatruje się On na wojny prowadzone w naszych czasach? Na pytania te odpowie ostatni artykuł z tej serii.

Jak wynika z omówionych przykładów, w starożytności Bóg uznawał wojnę za uzasadniony sposób na wyeliminowanie różnych form ucisku i zła. Jednak to nie ludzie, tylko sam Bóg decydował o tym, kto kiedy miał ją stoczyć. Czy znajdował On przyjemność w przelewie krwi? Nic podobnego. W rzeczywistości nienawidzi przemocy (Psalm 11:5). A czy pogląd Boga na wojny uległ zmianie, gdy Jego Syn, Jezus Chrystus, w I wieku n.e. rozpoczął swoją służbę?

Boży pogląd na wojny — obecnie

Ludzie są dzisiaj uciemiężeni. Wielu nieustannie woła do Boga o ulgę i zastanawia się, czy ona kiedykolwiek nadejdzie. Czy Bóg słyszy takie wołania o pomoc? A co powiedzieć o tych, którzy chcąc uwolnić się od ucisku, podejmują działania zbrojne? Czy Bóg to popiera i uznaje za usprawiedliwione?

Jezus i aniołowie jadą na białych koniach w Armagedonie

Armagedon to wojna, która położy kres wszystkim wojnom

Przede wszystkim możemy czerpać pociechę z pewnej ważnej prawdy: Bóg dostrzega cierpienia w dzisiejszym świecie i zamierza coś z nimi zrobić (Psalm 72:13, 14). W swoim Słowie, Biblii, obiecuje, że uciskane osoby zaznają ulgi. Kiedy? „Podczas objawienia się z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami (…), gdy będzie wywierał pomstę na tych, którzy nie znają Boga, oraz na tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie” (2 Tesaloniczan 1:7, 8). Wspomniane objawienie się Jezusa nastąpi w przyszłości — w „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, nazywanej też Armagedonem (Objawienie 16:14, 16).

W Armagedonie Bóg nie posłuży się ludźmi, tylko swoim Synem, Jezusem Chrystusem, oraz innymi potężnymi stworzeniami duchowymi, które stoczą wojnę z niegodziwcami. Te niebiańskie zastępy wyeliminują wszelkie formy ucisku (Izajasza 11:4; Objawienie 19:11-16).

Do dziś pogląd Boga na wojny wcale się nie zmienił. On dalej uważa je za uzasadniony sposób na położenie kresu złu i uciskowi. Ale tak jak to było w ciągu całych dziejów, tylko Bóg ma prawo decydować, kiedy należy podjąć działania wojenne  kto ma to zrobić. Jak się przekonaliśmy, On już postanowił, że w przyszłości nastąpi wojna, która posłuży zlikwidowaniu zła i pomszczeniu uciskanych, i że poprowadzi ją Jego Syn, Jezus Chrystus. A to oznacza, że wojny obecnie toczone na ziemi nie cieszą się Jego poparciem, bez względu na to, jak szlachetne wydają się ich cele.

Rozważmy pewien przykład. Wyobraź sobie dwóch braci, którzy pod nieobecność ojca zaczynają się bić. Na chwilę przestają i dzwonią do ojca. Jeden z nich twierdzi, że bójkę zaczął ten drugi, z kolei drugi twierdzi, że to on jest pokrzywdzony. Każdy z nich ma nadzieję, że ojciec przyzna mu rację. Po wysłuchaniu obu stron ojciec każe im przestać się bić i poczekać, aż wróci do domu i rozstrzygnie spór. Przez moment bracia siedzą spokojnie, ale zaraz znowu wszczynają bójkę. Po powrocie do domu ojciec jest bardzo niezadowolony i wymierza karę za nieposłuszeństwo jednemu i drugiemu.

Obecnie walczące narody często proszą Boga o wsparcie. Ale On nie staje dzisiaj po żadnej ze stron. Wręcz przeciwnie, w swoim Słowie nawołuje: „Nikomu nie oddawajcie złem za złe. (…) Nie mścijcie się sami” (Rzymian 12:17, 19). Co więcej, nakazał ludziom, by cierpliwie czekali, aż przystąpi do działania w Armagedonie (Psalm 37:7). Kiedy narody nie czekając na Boga, same wszczynają wojny, On uznaje to za zuchwałe akty agresji i jest tym oburzony. Dlatego w Armagedonie wyleje swój gniew i rozwiąże konflikty między narodami raz na zawsze — ‛sprawi, że wojny ustaną aż po kraniec ziemi’ (Psalm 46:9; Izajasza 34:2). A zatem Armagedon to wojna, która położy kres wszystkim wojnom.

Koniec wojen to jedno z licznych błogosławieństw, jakie zapewni Królestwo Boże. O tym rządzie Jezus wspomniał w znanej modlitwie: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Królestwo Boże wyeliminuje nie tylko wszelkie konflikty zbrojne, ale też samą ich przyczynę — niegodziwość (Psalm 37:9, 10, 14, 15) *. Nic dziwnego, że naśladowcy Jezusa tęsknie wyczekują błogosławieństw pod panowaniem tego Królestwa (2 Piotra 3:13).

Ale jak długo mamy czekać, aż Królestwo Boże wyzwoli nas od cierpień, ucisku i niegodziwości? Spełniające się proroctwa biblijne świadczą o tym, że żyjemy w „dniach ostatnich” obecnego systemu rzeczy (2 Tymoteusza 3:1-5) *. Już wkrótce Królestwo Boże zakończy je wojną Armagedonu.

W tej ostatecznej wojnie zginą ci, którzy nie chcą być „posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie” (2 Tesaloniczan 1:8). Ale pamiętajmy, że Bóg nie ma upodobania w niczyjej śmierci, nawet niegodziwców (Ezechiela 33:11). Ponieważ „nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony”, zadbał o to, by przed nadejściem końca ta dobra nowina była „głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (2 Piotra 3:8, 9; Mateusza 24:14; 1 Tymoteusza 2:3, 4). Dzięki ogólnoświatowej działalności ewangelizacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy ludzie mają dziś możliwość poznać Boga, okazać posłuszeństwo dobrej nowinie o Jezusie i doczekać czasów, kiedy wszelkie wojny odejdą w niepamięć.

Czy Świadkowie Jehowy są pacyfistami?

 

 

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/810.jpg?w=725&h=724

DWOJAKIE NORMY W POGLĄDACH NA MIŁOWANIE NIEPRZYJACIÓŁ
Jezus powiedział, że jego prawdziwych naśladowców będzie można
rozpoznać po ich postępowaniu, po owocach (Mateusza 7:15-20). Odnośnie chrześcijańskiej neutralności chrześcijanie muszą wydawać owoce, które wychodzą naprzeciw Prawu Chrystusowemu.
 
STAROŻYTNA JEROZOLIMA BYŁA OJCZYZNĄ WIELU CHRZEŚCIJAN. DLACZEGO NIE BRONILI JEJ PRZED RZYMIANAMI TYLKO UCIEKALI Z TEGO MIASTA? PONIEWAŻ SŁUCHALI BARDZIEJ BOGA NIŻ ‚CEZARA’. JEZUS NIE NAKAZAŁ SWOIM PRAWDZIWYM NAŚLADOWCOM  UCIEKAĆ JEDYNIE Z JEROZOLIMY PRZED PRŚLADOWANIAMI, ALE Z KAŻDEGO MIASTA, W KTÓRYM ROZPĘTAJĄ SIĘ ONE – NAKAZAŁ UCIEKAĆ, A NIE STAWIAĆ ZBROJNY OPÓR!
1. Chrześcijanom nie wolno się mścić (List do Rzymian 12: 17-21 ), mają pozostawić Bogu wymierzanie sprawiedliwości i do tego między innymi służy władza zwierzchnia: „nie na darmo nosi ona miecz” List do Rzymian 13 rozdział.
28
a) Prawdziwy chrześcijanin ma miłować NIEPRZYJACIÓŁ[BEZ WYJĄTKU-NAWET FASZYSTÓW] (Ewangelia Mateusza 5:43-48 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz miłować swego bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’)
Zrzut ekranu z 2016-01-26 02:40:17
Zrzut ekranu z 2016-01-26 02:18:15

Większość mieszkańców starożytnej Jerozolimy nie słuchało Boga i nie przestrzegało jego praw , więc On skazał je na zagładę. Jezus ostrzegł przed tym i wyjaśnił, jak mogą się uratować ci, którzy miłują dobro. Powiedział: ‛Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, oznacza to, że jej zagłada jest blisko. Wyjdźcie wtedy z miasta i uciekajcie w góry (Łukasza 21:20-22).

Słowa Jezusa się sprawdziły. Pod Jerozolimę nadciągnęły wojska rzymskie i rozłożyły się obozem wokół miasta. Ale potem z jakiegoś powodu się wycofały. Większość ludzi myślała, że niebezpieczeństwo minęło, i pozostała w mieście. Co jednak kazał zrobić Jezus? — Jak byś postąpił, gdybyś wtedy mieszkał w Jerozolimie? — Ci, którzy naprawdę wierzyli Jezusowi, opuścili swoje domy i uciekli daleko w góry.

Przez cały rok w Jerozolimie nic się nie wydarzyło. Minął drugi rok, potem trzeci i dalej nic się nie działo. Niejedna osoba mogła sobie pomyśleć, że ci, którzy opuścili miasto, postąpili głupio. Ale w czwartym roku armia rzymska powróciła i znów obległa Jerozolimę. Teraz było już za późno na ucieczkę. Miasto zostało zburzone. Większość ludzi zginęła, pozostałych zaś uprowadzono do niewoli.

A co się stało z tymi, którzy usłuchali Jezusa? — Z dala od Jerozolimy byli bezpieczni. Nie ponieśli więc żadnej szkody. Posłuszeństwo okazało się dla nich ochroną.

Zrzut ekranu z 2016-01-26 02:50:48

Świadkowie Jehowy w Malawi

W 1972 roku Partia Kongresu Malawi na swoim dorocznym zjeździe wezwała do zwolnienia z pracy wszystkich Świadków Jehowy co też przeprowadzono a także skonfiskowano należące do nich firmy prywatne. Wezwano również do usunięcia Świadków Jehowy z każdej wioski w wyniku czego zniszczono tysiące domów i spalono pola należące do Świadków Jehowy, a w całym kraju grabiono ich mienie. Nie pozwalano im również korzystać z wiejskich studni. Niektórzy zostali zabici w trakcie napadów, które objęły cały kraj. Doszło też do przypadku spalenia żywcem Świadka Jehowy. Gdy kobiety odmawiały wykupywania legitymacji partyjnych były wielokrotnie gwałcone. W wyniku tej fali prześladowań tak wiele osób straciło życie, że pojawiła się realna groźba ludobójstwa[30].
W październiku 1972 roku rozpoczęła się masowa ucieczka Świadków Jehowy do Zambii. Uchodźców zgromadzono w obozie dla uchodźców Sinda Misale na granicy Malawi, Mozambiku i Zambii, gdzie panowały fatalne warunki sanitarne sprzyjające szerzeniu się chorób. W krótkim czasie w obozie ponad 350 osób zmarło, w tym wiele dzieci. Wkrótce Świadkowie Jehowy z RPA zorganizowali pomoc materialną wysyłając do obozu namioty, ubrania oraz wszelkie artykuły pierwszej potrzeby. W grudniu zambijskie władze nakazały uchodźcom powrót do Malawi.
Po powrocie do Malawi ponownie spadły na nich prześladowania przez co podjęli ucieczkę tym razem do rządzonego jeszcze przez Portugalczyków Mozambiku, gdzie utworzono obozy dla uchodźców w Milange i Mlangeni. W obozach tych znalazło się około 34 tysiące osób. Zadbano w nich o czystość i porządek a wzdłuż prowizorycznych uliczek pobudowano proste domy i zaczęto uprawiać poletka wokół obozów. Utworzono też komitet który dbał o podstawowe potrzeby materialne i duchowe uchodźców. Zaczęto też urządzać zebrania zborowe, wybudowano Sale Królestwa a zbory podzielono na 5 obwodów. Mimo wszystko prześladowcy z Malawi od czasu do czasu urządzali wypady i atakowali Świadków Jehowy mieszkających w obozach, dlatego przedsięwzięto specjalne środki bezpieczeństwa.
2. Jezus powiedział, że chrześcijanin przymuszany mocą władzy (Mateusza 5:41), wówczas rzymskich zaborców, której wymagania nie kolidują z prawem Bożym, ma się podporządkować, płacić podatki (Mateusza 22:15-22), a nie podejmować akcje mające na celu wszczynania rebelii czy powstań. To Królestwo Boże, o którego przyjście kazał się modlić Jezus, załatwi wszystko jak trzeba.
Nebuchadnezzars.dream_
Księga Daniela 2:44-45
„A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone;widziałeś bowiem, że bez udziału rąk [ludzkich] został od góry odcięty kamień i że zmiażdżył żelazo, miedź, uformowaną glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co ma nastąpić potem. I sen jest niezawodny, a jego wyjaśnienie wiarogodne”

 

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/88.jpg?w=576&h=565

 

 

indeks

 

Biblia wyraźnie naucza, że chrześcijanie nie mogą uczestniczyć w wojnach tego świata

Micheasza 4 : 1- 5 I stanie się pod koniec dni [w czasach ostatecznych-w naszych czasach Ew. 24, Dan.12:1 ], że góra domu Jehowy [religia ciesząca się Bożym uznaniem. Prawdziwe chrześcijaństwo] będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza [inne systemy religijne Obj 18:4] i popłyną ku niej ludy. I wiele narodów pójdzie i powie : „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami [śladami Jezusa (Jan. 14:6), por. Obj. 22:1: „A duch i oblubienica [….] mówią: ‚Przyjdź!’]. Z Syjonu [Rządu Bożego w niebie, złożonego z Jezusa i 144 000 pomazańców Obj. 7:4, Hebr 12:22; Obj 14:1] bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z [niebiańskiej Hebr 12:22] Jerozolimy. […..] I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi [Świadkowie Jehowy chociaż wywodzą się z różnych narodów nie uczestniczą w wojnach. Stanowią jeden duchowy i braterski naród], ani się już nie będą uczyć wojowania [prawo chrystusowe, które wyszło z niebiańskiego Syjonu zabrania chrześcijanom odbywania służby wojskowej i uczestnictwa w wojnach tego szatańskiego świata 2Ko 4:4, Łuk. 4:5-8]. Bo wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego boga; my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego Boga, po czas niezmierzony, już na zawsze.

Niektórzy twierdzą, że powyższe proroctwo wypełni się dopiero w Królestwie Bożym (Mat. 6:10) i w związku z tym nie dowodzi ono obowiązku przestrzegania chrześcijańskiej neutralności przez prawdziwych nzśladowców Jezusa. Nic bardziej błędnego. Proszę zauważyć, co napisano w ostatnim zdaniu. Gdy prawdziwi słudzy Boży będą chodzić w imieniu Jehowy, niewierni będą chodzić w imieniu swojego boga. W Królestwie Bożym nie będzie już ani niewiernych (Przy. 2:21, 22), ani innej religii prócz prawdziwej: „ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze(Iza. 11:9). Religia fałszywa upadnie zanim Boży Rząd obejmie władzę nad ziemią (Obj. 14:8).

 

 

PRZYKŁADY BIBLIJNE, NA KTORE BEZPODSTAWNIE POWOŁUJĄ SIĘ PRZECIWNICY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NEUTRANLNOŚCI

„Kto nie ma miecza niech sprzedan szatę”

Czy Korneliusz po nawróceniu dalej służył w rzymskim wojsku?

Jan Chrzciciel i żołnierze

NIEUZASADNIONE ZARZUTY WOBEC ŚWIADKÓW JEHOWY

Czy prawdziwy chrześcijanin może nosić broń?

ŚWIADKOWIE JEHOWY A PRAWO DO OBRONY OSOBISTEJ

Dlaczego Biblia mówi, że osoba zagrożona gwałtem powinna krzyczeć?

Rezolucja z 1933 roku; Odpowiedź na zarzuty oraz artykuł na ten temat z Przebudźcie się! z 8 lipca 1998 ‚Zgromadzenie z 1933 roku — dowodem odwagi czy pójścia na kompromis?’

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/niezlomni-w-obliczu-przesladowan-wywiad-tv-zielona-gora/

Porównanie przez apostoła Pawła obowiązków żołnierzy Jezusa Chrystusa [chrześcijan] do dyscypliny i posłuszeństwa żołnierzy tworzących armie tego systemu rzeczy podległe Szatanowi, nie dowodzi popierania przez Boga wojen na naszej planecie – czyli o stosowaniu fałszywych analogii przez przeciwników przestrzegania

4c0e7a82f68bba83c16dcdb2993c9ba1,62,37

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s