1.Nieumiejętność wybaczenia sobie nie musi być tożsame z brakiem Bożego przebaczenia (o niebiblijnych i chorobliwych iluzjach dotyczących własnej osoby – w koleinach negatywnego myślenia). 2.Jakie podejście powinien mieć prawdziwy chrześcijanin do dochodzenia prawdy na drodze naukowej? – Postępowanie ludzi nie może mieć wpływu na nasz stosunek do Boga. Opinia innych na nasz temat nie ma wpływu na to, jak nas postrzega Jehowa, to nasze postępowanie wpływa na jego uczucia

Nie spodziewaj się….

zrzut-ekranu-z-2016-02-13-0111051

NIEUMIEJĘTNOŚĆ WYBACZENIA SOBIE NIE MUSI BYĆ TOŻSAME Z BRAKIEM BOŻEGO PRZEBACZENIA (O NIEBIBLIJNYCH I CHOROBLIWYCH ILUZJACH DOTYCZĄCYCH WŁASNEJ OSOBY – KOLEINY NEGATYWNEGO MYŚLENIA)

Nie mam w zwyczaju zamieszczać na tym blogu całych filmów, czy słuchowisk przesyłanych na serwer ze strony  jw.org. Podaję więc adres, ponieważ ten program jest wyjątkowy pod wieloma względami: http://tv.jw.org/#pl/video/VODStudio/pub-jwb_201602_1_VIDEOPo pierwsze biblijne argumenty oraz wymowne przykłady pomagają w odróżnieniu grzechów niewybaczalnych („grzechu przeciwko duchowi świętemu”) od wybaczalnych, aczkolwiek poważnych (inaczej „ciężkich”): https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/czym-jest-grzech/  Niejednemu pomoże to z szerszej perspektywy spojrzeć na Boży sposób myślenia, jego miłosierną sprawiedliwość, jak i na siebie samego. Niejeden też może dojść do wniosku, że jego własne udręki, polegające na samooskarżaniu i zaręczaniu nie są spowodowane brakiem Bożego wybaczenia, tylko tego, że sam sobie nie potrafi wybaczyć. To bardzo ważne, żeby zrozumieć te kwestie, ponieważ świadomość oparta na Słowie Bożym pozwala nam zachowywać rozeznanie i trzeźwy osąd własnych możliwości (zachowywać skromność i pokorę), przez co możemy być dla siebie bardziej łaskawi, co tylko umożliwi nabywanie sił do dalszego rozwoju – oto właśnie chodzi Jehowie Bogu (Filipian 4:6, 7). A co najważniejsze umożliwia nam jeszcze większe poznanie Jedynego, Prawdziwego Boga oraz jego Syna Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie i zbliżenie się do nich (Jana 3:16). Wielką pomocą jest też uświadomienie sobie, że zbyt surowe osądzanie samego siebie jest wchodzeniem w kompetencje miłosiernego Boga (Mateusza 7:1, 2, Rzymian 12:19). Apostoł Paweł napisał:

1 Kor 4: 3

„Dla mnie zaś jest sprawą bardzo błahą, czy miałbym być osądzany przez was czy przez jakiś trybunał ludzki. Nawet ja samego siebie nie osądzam. ”

 

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 07:59:53

 

Serce człowieka jest zwodnicze i to zwodzenie może się  przejawiać na różne sposoby (Jeremiasza 17:9 , Przysłów 17:3 ). Raz może nam uniemożliwyć właściwy osąd, ponieważ jest, jak rozlegulowany kompas, ktory powinien być kalibrowany na podstawie Słowa Bożego. Innym razem może nam podpowiadać niesłaściwy osąd własnej osoby. I w tym przypadku z pomocą przychodzi  treść Biblii (1 Jana 3:19). To całe nauczanie jest zilustrowane przepięknymi świadectwami z życia wziętymi. Nie tylko tymi opisanymi w Biblii – choć na temat przykładów Bożego miłosierdzia, które zostały opisane w Piśmie Świętym można by nakręcić osobny film -,ale z czasów współczesnych. Realia się zmieniają, szatańskie narzędzia zwodzenia zmieniają tylko przykrywkę, ale Boże miłosierdzie jest ponadczasowe!: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2012845#h=22:0-22:707

NIE WYLEWAJMY DZIECKA Z KĄPIELĄ

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:15:56

 

W dalszej części programu jest niezwykle pouczający wykład, który zresztą bardzo mnie dotknął i uświadomił, że gdy będę oczekiwał DOSKONAŁOŚCI i NIEOMYLNOŚCI od poszczególnych współwyznawców, struktur zborowych czy nawet na poziomie zarządzania Organizacją Bożą, to tylko wpędzę się w kanał zgorzknienia i frustracji. Jehowa bardzo pochwala, jak swoimi zdolnościami intelektualnymi staramy się ze wszystkich sił i z całego serca służyć mu w swoim życiu, ale chce też, żebyśmy zawsze pamiętali, że jego ziemska Organizacja (prawdziwy Kościół, Zbór) przypomina drzewo owocowe, a jej członkowie owoce. Jedne jabłka są już dojrzałe, inne mniej, inne owoce dopiero pączkują, a inne są częściowo robaczywe i wymagają uleczenia, lub zerwania. Jedni ludzie mają wyższe wykształcenie, inni niższe. Jedni mieli dobre i pełne miłości dzieciństwo, inni pochodzą z rodzin patologicznych i już do końca życia , czy tego systemu rzeczy będą musieli nosić brzemiona poranionej psychiki, co często przekłada się na stosunki międzyludzkie. Jedni są starsi inni młodsi z czego wynikają różne możliwości umysłowe. Jeżeli Jehowa nas wszystkich miłościwie przygarnął, to czy ktoś z nam ma prawo osądzać jego sługę (Rzymian 14:4)?

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102012166

Zrzut ekranu z 2016-02-13 13:29:11

 

Psalm 133:1
„Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają ze sobą w jedności [w zgodzie, w przyjaźni]!”

 

W wywodzie dotyczącym tych kwestii zwrócono uwagę na pozytywne podejście DOSKONAŁEGO BOGA JEHOWY do NIEDOSKONAŁYCH przedsięwzięć ludzkich. On nie patrzy jacy jesteśmy, tylko jacy chcemy być. Na każdy projekt zgodny z jego wolą, nawet niedoskonały (o ile nie wynika on ze świadomych zaniedbań) patrzy z radością i nadzieją, że jego finał będzie zgodny z Bożym zamierzeniem.

Jehowa nasz niebiański Ojciec ma do tego takie podejście: wyobraźmy sobie małego chłopca, który stara się pomóc tacie. Wiele rzeczy mu nie wychodzi, ale jego pełen miłości ojciec nie zwraca uwagi na wszystkie potknięcia, tylko dopinguje, udziela dobrych rad, a gdy synkowi uda się w końcu osiągnąć cel, to razem bardzo się cieszą. Dodatkowo bardzo cieszą ojca wytrwałe starania syna mimo porażek i popełnianych błędów, ponieważ dzięki temu czegoś się nauczył i udowodnił, że nie ma zamiaru się zniechęcać. Jeżeli wyciągnie z nich właściwą lekcję, to nie będzie popełniał ich w przyszłości.

 

45234716-gdy-będzie-rosnąć--ciekawy-mały-chłopiec-pomagając-ojcu-zasadzić-drzewo-podczas-wspólnej-pra

 

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:07:39

 

 

Cała historia Organizacji Świadków Jehowy pokazuje, że Bóg właśnie w taki sposób prowadził swój lud. Nie dawał gotowych rozwiązań, lecz oczekiwał, że jego słudzy będą go Go WYTRWALE poszukiwać. Że będą szukać jego woli i prawdy, jak ukrytych skarbów. Nie miał zamiaru objawiać świętych tajemnic w JEDNYM BŁYSKU ŚWIATŁA, tylko STOPNIOWO. Oczekiwał, że prawdziwi poszukiwacze jego woli będą „przebiegać Słowo Boże tam i z powrotem” – coraz bardziej wytapiając z niego złoto prawdy i je oczyszczając, aby przynosić Bogu coraz lepsze ofiary.

Ludzie, którzy tego nie pojmują tych kwestii nie dając innym prawa do błądzenia – czy to swojemu współwyznawcy ze zboru czy członkom Ciała Kierowniczego (nakaz Bożego wybaczania dotyczy wszystkich bez wyjątku Mateusza 18:35) – nie rozumieją osobowości Jehowy, który każdemu daje prawo do popełniania błędów i prawdziwi chrześcijanie mają obowiązek Go w tym naśladować. Jeżeli w ogóle chcą liczyć na Boże wybaczenie własnych potknięć. Biblia mówi, że „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”(Rzymian 5:12 )  i jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to jest kłamcą i nie ma w takim prawdy ( 1Jn 1:8-10). Jeżeli jakiś człowiek twierdzi, że nie ma grzechu, to jego twierdzenie jest tożsame z zapewnianiem , że ofiara Jezusa była zbędna – trwanie w takim przekonaniu trąci wręcz bluźnierstwem. A ponadto, jak ktoś na podstawie takiego błędnego myślenia o innych doszedłby do wniosku, że ten czy inny współwyznawca z powodu swoich niedociągnięć nie nadaje się do sprawowania przewodnictwa na jakimś szczeblu Organizacji Bożej, może popaść w podobny grzech jak Korach: https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/szanuj-w%C5%82adz%C4%99-jehowy/

Występowanie przeciw władzy ustanowionej przez Jehowę można porównać do takiej sytuacji: wyobraź sobie, że się zatrudniasz do jakiejś firmy. Twój kierownik jest najlepszym przyjacielem jej właściciela i zarazem prezesa. Jest on bardzo zadowolony z pracy kierownika, ale nie podoba się ona tobie. Postanawiasz więc doprowadzić do zwolnienia z pracy kierownika. W tym celu chodzisz po firmie i opowiadasz o jego błędach, sugerujesz, że nie jest godny zaufania i na niczym się nie zna. Prezes jednak jest zupełnie innego zdania. Jak postąpiłby z tobą, gdyby się o wszystkim dowiedział?

Rzymian 14: 4
Kimże jesteś, by osądzać cudzego sługę domowego? Dla swojego pana stoi on albo upada. Doprawdy, zostanie podniesiony, bo Jehowa może go podnieść.”

 

METODA NAUKOWA W DOCHODZENIU PRAWDY

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:12:11

 

Niektórzy nie pojmują, jak działa prawdziwa metoda naukowa, która jest oparta na zasadach logiki, przy okazji nie biorąc pod uwagę proroctw biblijnych, a takie połączenie wręcz uniemożliwia obiektywne poszukiwania prawdy i woli Bożej. Nie znają też dostatecznie Boga, gdyż nie wnikali w jego Słowo i nie zrozumieli sposobu jego postępowania. Teologia to dyscyplina naukowa, więc prawidłowe postępowanie w ramach tej dziedziny wymaga zaznajomienia się z metodą naukową. Jak w każdej gałęzi nauki pojawiają się w niej hipotezy teologiczne, które są następnie testowane i jeżeli przechodzą ten test pozytywnie, to na ich podstawie buduje się wiarogodne teorie. Niektóre z tych teorii zostają tak dobrze potwierdzone, że stają się prawami naukowymi – w przypadku ludzi szczerze poszukującymi woli Bożej FUNDAMENTAMI WIARY.

 

METODA NAUKOWA, A KSZTAŁTOWANIE SIĘ FUNDAMENTÓW WIARY – DOROBEK TEOLOGICZNY

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:26:19

Daniela 12:4 

„Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać [dosłowne tłumaczenie: „będą przebiegać tam i z powrotem „] i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”

Do fundamentów, na których opiera się wiara Świadków Jehowy zalicza się:  wiara w jednego Boga Jehowę (a nie „Trójcę Świętą”), w jego Syna i okup oraz przywrócenie należnej rangi imieniu Bożemu JeHoWaH (więcej w dodatku)

 

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 19:13:40

 

Naukowym prawem teologicznym w Organizacji Świadków Jehowy jest przeświadczenie, że rok 1914 jest znamienną datą, ponieważ w tym czasie zaczął się okres obecności Pana Jezusa z władzą królewską – po jakimś czasie zaczęto odróżniać obecność [paruzję] od przyjścia w celu wykonania wyroku na bezbożnych ludziach: https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:24:44

 

 

 

Chociaż nauka o 1914 roku kształtowała się przez całe dziesięciolecia, to jednak horyzonty poszukiwań okazały się słuszne. Nie wszystkie ZAŁOŻENIA teologiczne związane z tą datą okazały się prawdziwe (przeszły pozytywnie test), ale efekt końcowy jest zdumiewający.

Prawo naukowe dotyczące roku 1914 okazało się bardzo dobrze potwierdzoną teorią teologiczną, wyprowadzoną z wcześniejszych przewidywań opartych na Biblii oraz na podstawie wydarzeń światowych, które Biblia nazywa „znakami czasów” – dwa niezależne potwierdzenia. Dobry przykład pokazujący, w jaki sposób STOPNIOWO nasila się opisane w Biblii ŚWIATŁO [ZROZUMIENIE] sprawiedliwego, na jego drodze wiodącej do coraz lepszego pojmowania woli i zamierzania Bożego: https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2016/01/naukowe-historyczne-dowody-na-to-c5bce-od-1914-roku-spec582nia-sic499-znak-obecnoc59bci-jezusa-paruzja-na-podstawie-dyskusji-z-teologiem-katolickim-wc582odzimierzem-bednarskim1.pdf

 

Innym przykładem jest nauka o „tym pokoleniu”. Początkowe założenia okazały się błędne, lecz nie do końca niesłuszne. Nauka o „tym pokoleniu” została dopracowana i w efekcie mamy spójną teorię teologiczną, której nie trzeba było odrzucić w całości. Tak już jest z teoriami naukowymi: jedne zostają sfalsyfikowane (obalone) i należy je odrzucić. Inne należy jedynie poddać kosmetycznym zmianom, ponieważ tylko poszczególne ich elementy (hipotezy wchodzące w ich skład) okazują się nietrafne. Zasada metodologiczna mówi: teoria, która jest niefalsyfikowalna nie jest teorią naukową (https://pl.wikipedia.org/wiki/Falsyfikacja). Więc jeżeli ktoś na gruncie nauki proponuje jakąś koncepcję, to musi wykazać istnienie ewentualnych czynników, które by ją podważyły: https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/09/14/znaczenie-proroctwa-to-pokolenie-nie-przeminie-z-ewa-mat-2434/

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/czego-uczy-biblia/rok-1914-szczeg%C3%B3lna-data-w-%C5%9Bwietle-proroctw-biblijnych/

 

1102005159_P_cnt_1_md

 (Więcej szczegółów w dodatkach)

 

 

 

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2016/01/10384471_836550086439682_7356119634834887145_n.jpg?w=648

 

 

Przytoczę naukę o Archaniele Michale. Wielu uważa, że Świadkowie Jehowy niesłusznie utożsamiają go z Jezusem. Świadkowie Jehowy nie są dogmatyczni w tej (jak i wielu innych kwestiach), po prostu ich zdaniem analiza Pisma Świętego wręcz skłania do takiego wniosku. Przeciwnicy tego zrozumienia nie maja kontrargumentów opartych na Biblii, a te które przytaczają są przez nich niewłaściwie interpretowane. Ich sprzeciw nie wynika z analizy teologicznej Słowa Bożego, tylko z uprzedzeń opartych na z góry przyjętych założeniach: na przykład dogmatu o Trójcy Świętej i Boskości Jezusa. Innymi słowy ich argumenty nie mają natury NAUKOWEJ, tylko IDEOLOGICZNĄ, opartą na podejściu emocjonalnym, a nie analitycznym: https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/jezus-chrystus-to-ta-sama-osoba-co-archaniol-michal/

 

 

JAKIE PODEJŚCIE POWINIEN MIEĆ PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN DO DOCHODZENIA PRAWDY NA DRODZE NAUKOWEJ? – POSTĘPOWANIE LUDZI NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA NASZ STOSUNEK DO BOGA. OPINIA INNYCH NA NASZ TEMAT NIE MA WPŁYWU NA TO, JAK NAS POSTRZEGA JEHOWA, TO NASZE POSTĘPOWANIE WPŁYWA NA JEGO UCZUCIA

 

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 08:58:44

 

Niedawno oglądałem ciekawy wykład naukowca i profesora biologii Pawła Golika. Z większością jego wniosków nie sposób się nie zgodzić. Uczył on, jak odróżnić naukę od pseudonauki i szarlatanerii. W podsumowaniu powiedział coś bardzo ważnego: człowiek, który się zdecydował trwać przy prawdziwej metodzie naukowej, musi pozostawać przy niej na dobre i złe. Nauka działa na zasadzie prób i błędów, a naukowcy często się mylą. Jeżeli ta pomyłka dotyczy istotnych kwestii, na przykład związanych z medycyną, to mogą pojawić się nawet ofiary pod postacią cierpiących osób, lub śmiertelne. Czy z tego powodu należy odrzucić cały proces naukowego dochodzenia do prawdy? Przenosząc to na grunt dociekań teologicznych należy przyznać, że nie wszystkie wnioski okazują się słuszne i praktyczne i to z wielu powodów. Niektóre wywołały też poważne nieporozumienia, szkody, a wielu skłoniły do porzucenia poszukiwań prawdy i opuszczenia Organizacji Bożej. Jehowa Bóg, jak i jego Syn dają nam wędkę, a nie rybę. Ich zamiarem nie jest to, żeby ktoś cierpiał w wyniku poszukiwań swojej drogi duchowej, niemniej – o czym wiele razy uczy Słowo Boże – niedoskonali ludzie poszukiwali jej w niedoskonały sposób. Biblijna zasada uczy: „że co człowiek sieje będzie też żąć „ (Gal 6:7-9; Prz 22:8)  i zasada ta obowiązuje na każdym poziomie ludzkiej egzystencji, nawet jeżeli człowiek popełnia błędy w całkowitej nieświadomości, to i tak nie zwalnia go to od odpowiedzialności. Z Bożego punktu widzenia istnieją dwa rodzaje grzechu. Jedne wynikają z niedoskonałości, drugie z premedytacji, jednak skutkiem jednych i drugich są problemy, z którymi należy się później borykać. Potwierdza to jedną z podstawowych prawd biblijnych na temat natury ludzkiej:

 

Jeremiasza 10:23

„Dobrze wiem, Jehowo, że do ziemskiego człowieka jego droga nie należy. Do męża, który idzie, nie należy nawet kierowanie swym krokiem”.

 

 

Zrzut ekranu z 2016-02-13 09:48:32

 

Niejeden naukowiec przez całe lata zażarcie broniący jakiejś koncepcji i w efekcie musiał się przyznać do porażki, ponieważ przegrał z empirią. Czasami przychodziło to bardzo trudno, zwłaszcza jak ktoś był bardzo przekonany do swoich racji, ale czy to  dyskwalifikuje takiego człowieka, jako naukowca? Często się zdarza tak, że dostępne dane wskazują, że jakaś teoria jest słuszna i dopiero dalsze gromadzenie dowodów pokazuje, że jest inaczej. Że należy ją skorygować, lub całkowicie odrzucić. Wielu naukowców poniosło przykre konsekwencje swoich błędów, ponieważ na przykład zainwestowali w badania wszystkie oszczędności. Nikt rozsądny nie może też zarzucić takiemu uczonemu nieuczciwości, lub premedytacji : https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/stopniowe-oczyszczanie-ludu-bozego-i-kolejne-rezolucje/

Nie zawsze też skutki niewłaściwego postępowania wyrządzają trwałą szkodę. Wręcz przeciwnie: CZŁOWIEK NAJBARDZIEJ UCZY SIĘ NA BŁĘDACH („ moc Boża doskonali się w słabościach” (2 Koryntian 12:9, 10), a „wytrwałość w próbach” (Jakuba 1:3, 4)). Innymi słowy ludzie, którzy porzucają Bożą Organizację czy Boga, ponieważ rożne wydarzenia czy zachowania innych osób nie spełniają listy ich oczekiwań, postępują bardzo niemądrze. Całą sytuację można porównać do naukowca, który przez dłuższy czas nie może potwierdzić swoich wniosków eksperymentami. Czy w wyniku frustracji porzuci swoje poszukiwania niwecząc wcześniejszy dorobek? Niektórzy naukowcy poświęcili różnym badaniom całe swoje życie i dopiero na krótko przed śmiercią, czy po niej, zostali za nie uhonorowani. Niejednokrotnie za życia zmagali się z różnymi problemami, czy to zdrowotnymi, finansowymi lub w wyniku sprzeciwu innych uczonych, lecz do końca trwali na posterunku, służąc ludziom swoimi zdolnościami i wiedzą. Czy Jehowa nie jest wart takich poświęceń ze strony swoich sług? Jest! Dlatego też Bóg nie ma  upodobania w „tych, którzy się wycofują [ustają], ku zagładzie, lecz w tych którzy [mimo przeciwności, jakie niesie życie] wierzą ku zachowaniu duszy przy życiu” (Hebrajczyków 10:39).

Więcej na ten temat napisałem tutaj:

 

 

CORAZ LEPSZE ROZUMIENIE KWESTII BIBLIJNYCH I WOLI BOŻEJ PRZEZ ŚWIADKÓW JEHOWY – ‚NOWE ŚWIATŁA’

 

 

Click to access c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf

Zrzut ekranu z 2016-02-13 09:54:08

Zrzut ekranu z 2016-02-13 09:54:37

Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii, to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie. Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a wszystko to w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie niesie rozwój sytuacji na świecie czy różnych nauk, zwłaszcza medycznych. I tak w miarę rozwoju sytuacji na świecie należało i należy czasami skorygować wcześniejsze zrozumienie jakichś zagadnień biblijnych. Natomiast jeżeli chodzi nowe zjawiska w nauce, np. takie, które dotyczą nowatorskich metod leczenia, to należało się do nich ustosunkować w świetle nauk Pisma Świętego i podjąć mądre decyzje. Czasami takie decyzje nie były łatwe do podjęcia, a konsensus można było osiągnąć po wielu latach, ponieważ dla pewnych zjawisk nie znajdowano precedensu w Biblii. Wówczas po wnikliwej ocenie wybór należało pozostawić sumieniom współwyznawców. Takimi nowymi zjawiskami w lecznictwie okazały się takie metody, jak szczepienia ochronne, przeszczepy czy transfuzja krwi oraz leczenie jej poszczególnymi frakcjami:

Click to access krew.pdf

Zrzut ekranu z 2016-02-13 10:44:39

Niektóre z takich problemów mogą mieć też charakter przejściowy. Np. kiedyś nie stosowano transfuzji krwi czy leczenia jej poszczególnymi frakcjami, więc ludzie stosujący się do biblijnego zakazu niewłaściwego obchodzenia się z krwią nie mieli takich dylematów, jakie ma współczesny chrześcijanin (Dzieje Apostolskie 15:19-20).

Patrząc też na rozwój sytuacji widać, że popularność zdobywają alternatywne metody leczenia do transfuzji krwi, gdyż stwierdzono wiele niebezpieczeństw związanych z tą metodą. Więc za jakiś czas problem może zniknąć tak szybko jak się pojawił, ponieważ transfuzję być może całkowicie zastąpią inne metody. Z czasem może być tak, że biotechnologia opracuje przemysłowe wytwarzanie poszczególnych frakcji krwi, np. hemoglobiny czy białek biorących udział w krzepnięciu krwi i wówczas ich uzyskiwanie z krwi pełnej nie będzie już potrzebne ani konieczne. Ale dopóki takich metod nie ma i są praktykowane metody standardowe, chrześcijanie muszą się do nich odnieść i rozważyć pojawiające się dylematy w świetle nauk Pisma Świętego.
Kwestie te należało rozstrzygnąć i uregulować, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku (1 Kor. 14:33-40).

Robienie z takiego postępowania zarzutu wobec jakiejkolwiek religii, a tym bardziej nazywanie kogoś z tego powodu „fałszywymi prorokami”, jest objawem niezrozumienia Biblii i braku rozsądku.Często się tak zdarza, że jakieś biblijne proroctwo ma złożoną formę i spełnia się na przestrzeni długiego okresu czasu. Wówczas w danym czasie część tego proroctwa jest już zrozumiała i dopiero na przestrzeni kolejnych lat przychodzi zrozumienie dalszej części tego proroctwa. Może być też tak, że jakaś część proroctwa zrozumiana właściwie w późniejszym okresie, mogła być wcześniej niewłaściwie zrozumiana i tego zrozumienia nauczano ludzi.Innymi słowy jeżeli ostatecznym kryterium uprawniającym do głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym byłoby pełne zrozumienie wszystkich kwestii biblijnych, a co za tym idzie nieomylność, to w praktyce nie mogliby głosić Ewangelii ani chrześcijanie I wieku, ani chrześcijanie, którzy żyli po nich, ani chrześcijanie, którzy żyją współcześnie.

W niniejszym artykule omówię dwa przykłady, które pokazują jakie motywy kierowały Świadkami Jehowy, gdy ostatnio skorygowali swoje zrozumienie na temat snu Nabuchodonozora o wielkim posągu (Księga Daniela 2:1-45) i w temacie tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego (Ewangelia Mateusza 24:45) oraz kwestii, kiedy Pan ma przekazać wiernemu niewolnikowi nadzór nad całym swoim mieniem (Ewangelia Mateusza 24: 46-47). Księga przysłów 4:18Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień. Księga Daniela 12:4 „Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać [badać] i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy(zobacz też: Księgę Przypowieści 4:18; Księgę Daniela 12:4, 9, 10; Dzieje Apostolskie 15:7-9).

Zobacz też:
Świadkowie Jehowy — historia żywej wiary, część 1: Z ciemności ku światłu
Badacze Pisma Świętego, odrzucając wielowiekowe praktyki religii fałszywej, wydostali się z duchowych mroków, a potem z wielką gorliwością nieśli światło innym. Wykazali się niezwykłą wiarą, odwagą i lojalnością. Zobacz, jak Jehowa prowadził ich „z ciemności do swego zdumiewającego światła”.
Świadkowie Jehowy — historia żywej wiary, część 2: Niech zajaśnieje światło
Jezus polecił swym naśladowcom ‛czynić uczniów z ludzi ze wszystkich narodów’. Badaczy Pisma Świętego czekało mnóstwo pracy. Musieli się liczyć z zaciekłymi prześladowaniami. Jednocześnie ich zrozumienie Biblii miało się pogłębiać, a wiara — wzmacniać. Druga część filmu pokaże, jak Jehowa prowadził swój lud od roku 1922 aż po nasze czasy.
Kr=C3=B3lestwo_Bo=C5=BCe_panuje_3

————

DODATEK:

 

METODA NAUKOWA, A KSZTAŁTOWANIE SIĘ FUNDAMENTÓW WIARY – DOROBEK TEOLOGICZNY

 

Do fundamentów, na których opiera się wiara Świadków Jehowy zalicza się:

 

wiara w jednego Boga Jehowę (a nie „Trójcę Świętą”), w jego Syna i okup oraz przywrócenie należnej rangi imieniu Bożemu JeHoWaH:

:https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/wewnetrznie-sprzeczna-definicja-trojcy-swietej/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/16/znaczenie-imienia-bog-bog-w-biblii/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/dlaczego-cierpimy-w-wyniku-grzechu-adama/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/kiepska-to-rodzina-gdzie-ojciec-mniejszy-jest-od-syna/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/czy-tresc-1-rozdzialu-listu-do-hebrajczykow-popiera-teze-ze-jezus-jest-bogiem-wszechmogacym-rownym-bogu-ojcu-jehowie/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/wersety-biblijne-wybitnie-zaprzeczajace-doktrynie-o-trojcy-swietej-dlaczego-ludzie-ogladajacych-w-wizjach-boga-nie-widzieli-trojcy-swietej/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/koncepcja-osobowosci-ducha-swietego-a-personifikacje-biblijne/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/zanim-abraham-byl-ja-jestem-czy-te-slowa-jezusa-zawarte-w-ewangelii-wedlug-jana-858-dowodza-tego-ze-jest-on-tym-samym-bogiem-co-jehovah/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/17/objawienia-314-a-do-aniola-zboru-w-laodycei-napisz-to-mowi-amen-swiadek-wierny-i-prawdziwy-poczatek-arche-stworzenia-bozego/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/16/kim-byl-immanuel-z-ksiegi-izajasza/

Przywracanie właściwej rangi imieniu Bożemu JEHOWA:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/imie-wedlug-pojec-starozytnych-nie-tylko-wyroznia-czlowieka-od-innych-ludzi-lecz-stanowi-istotna-czesc-skladowa-jego-osobowosci-stad-co-nie-ma-imienia-nie-istnieje-a/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/moc-panska-czy-moc-jehowy-jhwh/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/25/hebrajskie-imiona-boze-tadeusz-radkowski-katolicki-ksiadz-hebraista-i-biblista/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/artykul-dedykuje-wszystkim-tym-ktorzy-swiadomie-lub-nie-usprawiedliwiaja-zakaz-wymawiania-imienia-bozego-jehovah-mylac-uzywanie-go-z-naduzywaniem/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/17/naukawa-prawda-dotyczaca-imienia-bozego-jhwh/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/16/jehowa-czy-jezus-odnosnie-wersetow-z-dzieje-221-i-rzymian-1013/

Zmartwychwstanie do wiecznego życia niebiańskiego i ziemskiego – w zamian niebiblijnej nauki o duszy:

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/8.jpg?w=789&h=897

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/81.jpg?w=870&h=729

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/7.jpg?w=870&h=806

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/6.jpg?w=678&h=881

Wiara w nadejście Królestwa Bożego i raj na ziemi:

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2015/04/11134012_836089243152433_5118536248555090200_n.jpg?w=870&h=651

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/813.jpg?w=870&h=723

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/25/czym-sie-rozni-teokracja-od-demokracji/

Chrześcijańska neutralność:

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/89.jpg?w=870&h=938

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/27/biblia-wyraznie-naucza-ze-chrzescijanie-nie-moga-uczestniczyc-w-wojnach-tego-swiata/

Potrzeba przestrzegania bez ich rozwadniania przykazań Bożych:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/25/prawo-boze-jest-nieredukowalnie-zlozone/

Odrzucenie dogmatu o wiecznych mękach w piekle:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/dlaczego-cierpimy-w-wyniku-grzechu-adama/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/zmienne-nauki-na-temat-piekla-i-czysccca/

Odrzucenie kultu maryjnego:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/czy-kult-maryjny-ma-podstawy-biblijne/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2014/12/20/pod-twoja-obrone/

Zakaz aborcji:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/czy-biblia-wypowiada-sie-na-temat-aborcji/

Zakaz bałwochwalstwa:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/ksiega-izajasza-449-20/

Zakaz spirytyzmu:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/wrozbiarstwo-poglad-biblijny/

Odrzucenie darwinizmu teistycznego:

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/831.jpg?w=720&h=650

https://bioslawek.wordpress.com/2013/08/24/kosciol-katolicki-a-hipoteza-darwina-na-bezdrozach-ewolucjonizmu-teistycznego-kreacjonizmu-neodarwinowskiego/

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/czy-przejawiasz-postawe-bereiczykow-czy-rozumiesz-to-czego-nauczasz-kiedy-bronisz-biblijnej-nauki-o-stwarzaniu-swiata-i-zycia/

https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2015/04/10408509_768824773212214_4104686522204921818_n.jpg?w=870&h=836

Eliminacja szkodliwych używek:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/kosciol-katolicki-nie-broni-do-konca-zycia-ludzkiego-dwojakie-normy-w-kwestii-uzywek/

Ustalenie tożsamości Babilonu Wielkiego z Księgi Objawienia:

https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/babilon-wielki/

Ustalenie tożsamości ‚niewolnika wiernego i roztropnego’ z Ew. Mateusza 24:

https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/16/314/

 

 

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/czego-uczy-biblia/rok-1914-szczeg%C3%B3lna-data-w-%C5%9Bwietle-proroctw-biblijnych/

Wnikliwi badacze Biblii niemal z 40-letnim wyprzedzeniem ogłosili, że rok 1914 przyniesie niezwykłe wydarzenia. Jakie? I co wskazywało, że będzie on taki ważny?

Ewangelia według Łukasza 21:24 zawiera następującą wypowiedź Jezusa: „Jerozolima będzie deptana przez narody,  aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów [„czasy pogan”, Biblia warszawska]”. Jerozolima była stolicą państwa żydowskiego — siedzibą królów z rodu Dawida (Psalm 48:1, 2). Królowie ci wyróżniali się spośród innych władców czymś szczególnym. Otóż zasiadali „na tronie Jehowy”, czyli reprezentowali samego Boga (1 Kronik 29:23). Tak więc Jerozolima symbolizowała władzę Jehowy.

Ale jak i kiedy władza ta zaczęła być „deptana przez narody”? Nastąpiło to w roku 607 p.n.e. — gdy Jerozolimę podbili Babilończycy. Rządy królów z rodu Dawida, zasiadających „na tronie Jehowy”, zostały wtedy przerwane (2 Królów 25:1-26). Czy ten stan rzeczy miał trwać bez końca? Nie. W proroctwie Ezechiela znajdujemy słowa skierowane do ostatniego z tych królów — Sedekiasza: „Usuń zawój i zdejmij koronę. (…) Niechybnie stanie się niczyja,  aż przyjdzie ten, do którego należy tytuł prawny, i jemu to dam” (Ezechiela 21:26, 27). „Tytuł prawny” do korony Dawida przysługuje Chrystusowi Jezusowi (Łukasza 1:32, 33). A zatem wspomniane ‛deptanie’ miało się skończyć wraz z objęciem władzy królewskiej przez Jezusa.

Kiedy należało oczekiwać tego doniosłego wydarzenia? Jezus wykazał, że rządy pogan miały trwać przez pewien wyznaczony czas. Ustalenie długości owego okresu jest możliwe dzięki informacjom z 4 rozdziału Księgi Daniela. Opisano tam proroczy sen babilońskiego króla Nebukadneccara. Władcy temu śniło się potężne drzewo, które zostało ścięte. Pozostawiony pień nie mógł odrastać, gdyż założono na niego obręcz żelazną i miedzianą. Anioł obwieścił: „Niech nad nim przeminie siedem czasów” (Daniela 4:10-16).

W Biblii drzewa wyobrażają nieraz władzę (Ezechiela 17:22-24; 31:2-5). Zrąbanie tamtego symbolicznego drzewa wskazywało więc na przerwanie rządów Boga reprezentowanych przez królów w Jerozolimie. Jak jednak wynika ze wspomnianego snu, owo ‛deptanie Jerozolimy’ miało być przejściowe — miało potrwać „siedem czasów”. Co to za okres?

Zgodnie z Księgą Objawienia 12:6, 14 trzy i pół czasu to „tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”. „Siedem czasów” musi zatem oznaczać okres dwa razy dłuższy, czyli 2520 dni. Ale po upływie 2520 dni od klęski Jerozolimy poganie nie przestali ‛deptać’ władzy Boga. Dlatego w omawianym proroctwie musiało chodzić o znacznie dłuższy okres. Księga Liczb 14:34 i Ezechiela 4:6 — gdzie podano zasadę „dzień za rok” — pozwalają wysnuć wniosek, że „siedem czasów” to 2520 lat.

Okres 2520 lat rozpoczął się w październiku 607 roku p.n.e. (gdy Jerozolima wpadła w ręce Babilończyków i dynastia Dawidowa utraciła tron), a zakończył się w październiku 1914 roku n.e. Dobiegły wtedy kresu „wyznaczone czasy narodów”  i Jezus Chrystus wstąpił na tron w niebiańskim Królestwie Bożym (Psalm 2:1-6; Daniela 7:13, 14). *

Tak jak przepowiedział Jezus, o jego „obecności” w charakterze niebiańskiego Króla świadczą dramatyczne wydarzenia na świecie — wojny, klęski głodu, trzęsienia ziemi, zarazy (Mateusza 24:3-8; Łukasza 21:11). Stanowią one niezbity dowód, że w roku 1914 rzeczywiście narodziło się niebiańskie Królestwo Boże, a dla teraźniejszego złego świata zaczęły się „dni ostatnie” (2 Tymoteusza 3:1-5).

1102005159_P_cnt_1_md

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s